ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

SMART CHOICE
| Ασφάλειες & Διεκπεραιώσεις οχημάτων


 

Η καθημερινή ενημέρωση και επικοινωνία με τα Υπουργεία Συγκοινωνιών Αττικής και με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες εκτός Αττικής, μας δίνουν την δινατότητα να σας δίνουμε τις καλύτερες λύσεις.

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους διεκπεραίωση σας, από την πιο απλή έως την πιο πολύπλοκη, με ολοκληρωμένη περαίωση, όπου αφορά τα παρακάτω και όχι μόνο.

 

 

ΚΤΕΟ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ (ΦΙΧ - ΦΔΧ - ΕΙΧ - ΤΑΞΙ - ΜΟΤΟ)
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΚΙΝΗΣΙΕΣ

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ (ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ - ΑΠΩΛΕΙΕΣ)
ΣΧΕΔΙΑ
ΤΡΕΪΛΕΡ
ΚΑΡΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ


ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥΣ
ADR
ΦΥΛΛΑ ΔΟΚΙΜΩΝ


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ


ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΝΑΖ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

Οι υπηρεσίες μας διέπονται από εχεμύθεια, σεβασμό και προσιτό κόστος με άμεσα αποτελέσματα για τον πελάτη - συνεργάτη μας.

Εμείς σας προσφέρουμε την έξυπνη λύση (SMART CHOICE) και σας προσκαλούμε να γνωριστούμε για να επιβεβαιώσετε από κοντά τις υπηρεσίες μας.